Annetame aega

on Eesti Tööandjate Keskliidu ja Swedbank AS-i poolt algatatud heategevuslik initsiatiiv, mille eesmärgiks on edendada vabatahtlikku tegevust Eestis tegutsevate organisatsioonide ja nende töötajate seas ning julgustada tööandjaid andma oma töötajatele võimalust panustada ühiskonda ja kogukonda vähemalt ühe tasustatud vaba päeva jagu aastas.

See on lihtne ja paindlik mudel ettevõttes heategevusega alustamiseks või juba olemasolevate vastutustundlike tegevuste täiendamiseks.

 

Liitu Annetame Aega uudiskirjaga!

Uudiskirjaga liitudes jõuab Sinuni kõige värskem ja olulisem info.

Uudiskirjaga liitudes jõuab Sinuni kõige värskem ja olulisem info.

8720
päeva
on tööandjad ja töötajad koos annetanud hea tegemiseks
Annetame aega - Eesti Tööandjate Keskliidu ja Swedbank Eesti heategevusalgatus
Annetame aega - Eesti Tööandjate Keskliidu ja Swedbank Eesti heategevusalgatus

Kuidas liituda

Algatusega liitumise tingimused on väga lihtsad ja paindlikud. On vaid kaks eeldust:
 • tööandja annab oma töötajatele aastas ühe vaba päeva, et töötajad saaksid meeskondadena otsustada, kus nende abi vaja läheb, ja seda abi siis ka reaalselt selle ühe päeva jooksul anda. Vaba päev võib olla antud ükskõik millal aasta jooksul. Samuti on võimalik, et meeskond teeb heateo näiteks nädalavahetusel või riigipühal, kuid välja teenitud vaba päev võetakse hiljem välja paindlikult, et mitte segi lüüa organisatsiooni töögraafikuid ja -protsesse.
 • töötajad saavad ise otsustada (või otsuses kaasa rääkida), kelle heaks nad selle ühe tööpäeva jooksul oma aja annetavad.

Pärast tehtud heategu jaga seda kindlasti meiega  siin. märkides ankeeti tehtud heateo saaja, meeskonnaliikmete arvu, kontaktid, võimalusel lisab fotod-videod (või lingid neile).

Annetame Aega - avalehe pilt 1
Annetame Aega - avalehe pilt 1

Kuidas kõik alguse sai

Swedbank algatas 2015. aastal organisatsiooni-sisese heategevusprojekti, mille raames oli töötajatel võimalus kasutada üks tasustatud vaba päev heategevuseks. Seejuures oli ainsateks tingimusteks, et head tuli teha tiimitööna (tiimid olid n-ö isetekkelised, ei olnud kohustuslik järgida organisatsiooni struktuuri) ja heategevuse saajaks ei tohtinud olla isiklik või lähedastega seotud tulu teeniv ettevõtmine, äriühing või poliitikaga seotud algatus. Lisaks katab Swedbank teatud summa ulatuses kulud, mis meeskondadel heategevusega seotult tekivad.

Peamine soovitus töötajatele oli läbi mõelda, kuidas:
 • konkreetse päeva jooksul saaks võimalikult palju korda saata?
 • väljavalitud tegevus võimalikult palju ja pikaajaliselt aitaks?

Abistamaks töötajaid heategevusobjektide leidmisel, oli „Ma armastan aidata“ annetuskeskkonda kogutud 40 organisatsiooni vahendatud võimalusi vabatahtlikuks tööks. Enamik tiime otsis ja leidis siiski ise oma heateo objektid.

Algatus võeti töötajate poolt väga hästi vastu, kokku osales 1100 töötajat 82 meeskonna koosseisus. Samasse suurusjärku on osalejate hulk jäänud ka järgnevatel aastatel.

Õnnestumine andis julgust ja inspiratsiooni ideeks algatust laiendada ja kutsuda sellega liituma tööandjaid üle Eesti, kohandades Swedbankis välja töötatud ja praktikas katsetatud mudelit.

Tänaseks on algatusega liitunud 45 ettevõtet ja asutust annetanud üle 8 600 päeva aega heategevuseks.

Võimalikult laia tööandjate sihtrühmani jõudmiseks koordineerib projekti Eesti Tööandjate Keskliit.

Annetame Aega - Toidupank kollaaž
Annetame Aega - Toidupank kollaaž

Annetuskeskkond “Ma armastan aidata”

“Ma armastan aidata” annetuskeskkond on suurim vabaühendusi koondav lehekülg Eestis, kus saab annetada 60 Eesti võimekale vabaühendusele. Iga inimene saab seal anda oma panuse südamelähedase valdkonna (lapsed, tervis, loomad, haridus või tugev ühiskond) toetuseks ja teha ühekordne annetus, püsiannetus, annetusalgatus või panustada hoopis enda aega. „Annetan aega“ rubriiki lisavad organisatsioonid aeg-ajalt ka vabatahtliku töö pakkumisi.

Annetuskeskkonna asutasid 2008. aastal Swedbank ja Heateo Sihtasutus, et edendada annetuskultuuri Eestis. Keskkonda saamiseks läbivad organisatsioonid põhjaliku taotlusvooru, et tagada nende usaldusväärsus ja annetajale kindlus annetuse sihipärasest kasutusest.

 

 

Liitu Annetame Aega liikmeskonnaga

Algatusega liitumine ei ole kohustuslik, heategusid saavad teha ja sisestada kõik ettevõtted.

  Organisatsiooni nimi:

  Kontaktisiku nimi:

  E-posti aadress:

  Kas ja kuidas tegelete juba täna ajaannetusega?

  Facebook

  Liikmed