Kogemus: aja annetamine peab olema rikastav ja lihtsalt teostatav

14.06.2024
Annetame Aega algatuse võrgustiku kohtumine Eesti Töötukassa Karjäärikeskuses.

Annetame Aega algatuse võrgustiku kohtumine Eesti Töötukassa Karjäärikeskuses.

Miks on aja annetamine oluline, millist kasu sünnib sellest lisaks annetuse saajale veel organisatsioonile ja meeskonnale ning kuidas aja annetamist organisatsioonis korraldada, nendele ja mitmetele teistele küsimustele otsisime vastuseid koos Annetame Aega algatuse võrgustiku liikmete ja sõpradega teisipäeval, 11. juunil toimunud Annetame Aega algatuse võrgustiku kohtumisel.

Heategevus ning täpsemalt aja annetamine ei ole ainult erasektori ja suurte organisatsioonide privileeg. Vastupidi, algatusega liitumisel ei ole oluline ettevõtte suurus või valdkond üldse olulised. Teretulnud on kõik, kes soovivad anda oma panuse ühiskonna heaks ja algatusega liitumine on võimalus näidata, et saame üheskoos luua märkimisväärset positiivset muutust kogukonnas. Iga annetatud päev loeb ja muudab kellegi elu paremaks ega pole grammigi vähem väärtuslikum kui rahaline panus.

Aja annetamine ühendab ühistest heategudest sündinud rõõmu uute kogemustega 

Ka avalikus sektoris on võimalik tegeleda heategevusega ning integreerida vabatahtlik tegevus töökeskkonda. Üks edulugu on Eesti Töötukassa, kes liitus Annetame Aega algatusega eelmisel aastal ning on juba näidanud head eeskuju aja annetamise integreerimisel oma tööprotsessidesse. Enne algatusega liitumist osalesid töötukassa maakondlike osakondade ja keskkontori meeskonnad mitmetes heategevuslikes projektides ning alates 2021. aastast on töötukassa töötajakogemuse tegevusplaan struktureeritud teemakuudeks, kus novembrit tähistatakse heategevuskuuna.

Organisatsiooni sotsiaalse vastutustundlikkuse ja heategevuse ning vabatahtliku tegevusega kaasnevate võimaluste väärtustamiseks liituti 2023. aastal Annetame Aega algatusega. Sellest tulenevalt lisati Eesti Töötukassa töötajate hüvede paketti üks vaba päev aastas aja annetamise jaoks, tingimusega, et aja annetamine peab toimuma meeskondlikult. “Rõõm on näha ja mis selgus ka aasta lõpus tehtud küsitlusest, siis inimestele meeldib see võimalus. Põhjusteks toodi eelkõige välja, et see pakkus meeskonnale võimalust head teha seejuures toredalt aega veetes ning südamesse jäi hea tunne. Samuti meeldis see, et inimesed said ise meeskonna kokku panna ja otsustada, kuhu ja millal nad aega annetama lähevad,” jagas kogemusi Eesti Töötukassa personali peaspetsialist Evelin Ausmees.

Kuigi algus on tehtud ja huvi heategevuse vastu on suur, seisavad inimesed endiselt silmitsi väljakutsega leida sobivat aega. “Huvilisi on ja inimesed teeksid hea meelega head, kuid tööd on palju ja esmajärjekorras tuleb siiski töölaud korras hoida, kuid hea plaaneerimise juures on kõik tehtav,” märkis Ausmees.

„Töötaja, meeskonna ja tiimi juhtide jaoks oleks oluline, et aja annetamise võimalused oleks lihtsalt kättesaadavad.“ Siinkohal näeb ta võimalusi kommunikatsioonis ja siseteenuste infosüsteemis, kuhu lisada puhkuste valiku juurde ka aja annetamise võimalus. “See teeks asjaajamise mugavamaks ning annaks hiljem ka selgema ülevaate aja annetamise võimaluse kasutamisest,” lisas ta.

Tarkvaraarendusettevõttes Playtech on heategevus ja aja annetamine väga olulisel kohal. Lisaks rahalisele toetusele, ühistele püsitoetustele, riistvara annetamisele ja grupiülestele heategevusprojektidele on olulise tähtsusega ka aja annetamine. Grupiülese heategevusstrateegia elluviimise, eelarve ja analüüsi eest vastutab Playtechi heategevuskomitee, mille koosseisu kuulub 11 liiget ja mida juhib brändi- ja kommunikatsioonijuht. Ettevõtte konkreetselt määratud tegevusvaldkondade, sealhulgas mitmekesisuse, hariduse, keskkonna ja tervise toetamise, alusel otsustatakse, milliseid abipalveid saab ettevõte toetada ja kuhu on võimalik aega annetama minna.

Playtechi töötajatel on võimalus kasutada aja annetamiseks aastas ühte tasustatud tööpäeva. Selleks, et julgustada töötajaid seda võimalust kasutama, korraldab Playtech juba mitmendat aastat ajaannetuse nädalaid.

Playtechi brändi- ja kommunikatsioonijuht Kristiina Vahesalu toonitab: “Heategevus on meie ettevõtte jaoks oluline osa, ning aja annetamine annab meie töötajatele võimaluse anda tagasi kogukonnale ja kogeda ühise tegevuse rõõmu ning mõtestatust.”

Annetame Aega algatuse võrgustiku kohtumine Eesti Töötukassa Karjäärikeskuses.

Eesootavad aja annetamise võimalused

Milliseid aja annetamise võimalusi toob endaga ühes suvi ja sügis, nendest rääkisid SOS Lasteküla Eesti Ühingu ja Maailmakoristuspäeva esindajad.

SOS Lasteküla on Eestis juba 30 aastat pühendunud tegevustele, mis võimaldavad lastel ja noortel kasvada iseseisvateks ja toimetulevateks ühiskonna liikmeteks. “Üksi me abivajavaid lapsi ja peresid aidata ei suuda,” selgitas SOS Lasteküla Eesti Ühing MTÜ partnersuhete ja kommunikatsioonijuht Katri Laiv. 2023. aasta seisuga moodustab ettevõtete rahaline toetus SOS Lasteküla kogu toetustest 15%, kuid on ka mitmeid teisi viise, kuidas ettevõtted saavad meie tööd laste heaks toetada. Nendeks on koostööpartnerlused, aja annetamine läbi meeskondlike aja- ja oskuste panustamise, mitterahaline toetus toodete, teenuste ja muu sarnase näol ning oskustepõhine abi. “Oleme igasuguse abi eest väga tänulikud ja julgustame ettevõtteid meiega ühendust võtma,” lisas Laiv.

“Näiteks sel suvel vajame abi Harjumaa programmis. Abikäsi on vaja majade terrasside peitsimisel, kõnniteekivide asendus- ja korrastustöödel, võsa ja lehtpuude lõikustöödel, metsaaluse autoparkla koristamisel, jalgpalliväljaku ja võrkpalli- ning keskväljaku korrastustööde juures. Samuti on vaja vahetada välja sauna välisvoodrilauad ning siia lisandub veel korrastus- ja remonditöid, mis igapäevases majapidamises ikka ette tulevad,” selgitas Laiv. Ta lisas, et peale talgute tüüpi abikäte on vajalik ka abi näiteks kodulehe arendamisel, ruumide leidmisel koolituste ja seminaride korraldamiseks perevanematele ning info ja pakkumiste jagamisel praktikakohtade ja töövarjutuste osas. “Väga tänuväärne on ka nn professionaalse aja annetamine ja teadmiste jagamine. Meie perevanemad ja lapsed õpiksid hea meelega rahatarkust, omandaksid uusi IT-teadmisi, õpiksid end kaitsma nutiseadmetes vms. Noored on väga huvitatud ka oma teadmisi täiendama neid kõnetavates valdkondades nagu kehakuvand ja muud olulised teemad,” lisas ta.

“Eestist alguse saanud Maailmakoristuspäev on viimase kuue aasta jooksul kasvanud ajaloo suurimaks üleilmseks kodanikualgatuseks, kaasates enam kui 91 miljonit inimest 198 riigist. Algatuse eesmärk on liikuda puhta, tervisliku ja prügivaba maailma suunas. Eelmisel aastal osales Maailmakoristuspäeval 4,2% Eesti elanikkonnast ehk kokku 56 135 inimest, kellest 92% olid lapsed ja noored. Lisaks üksikisikute, koolidele ja lasteaedadele panustas möödunud aasta koristusse vabatahtlikuna küll 44 ettevõtet, ent Eestis on nii palju kõikvõimalikke ägedaid organisatsioone ja me näeme selles suurt potentsiaali. Me oleme ütlemata rõõmsad, et saame koostööd alustades Annetame Aega algatusega seljad kokku panna,” ütles Maailmakoristuspäeva turundus- ja kommunikatsioonijuht Eger Karuse.

Suve jooksul korraldatakse Maailmakoristuspäeva raames mitmeid keskkonnaalaseid matkasid ja rannakoristusi Paljassaare looduskaitsealal ning Põhja-Tallinna randades. “See annab inimestele võimaluse veeta aega looduses, õppida midagi uut matkajuhilt ning teha üheskoos midagi head keskkonna heaks. Matkad on tasuta, kuid eelnev registreerimine on vajalik,” lisas Karuse. Need suvised sündmused on ettevalmistuseks 20. septembril toimuvale Maailmakoristuspäevale, mida tähistatakse alates 2023. aastast ÜRO ametliku kalendripäevana igal aastal 20. septembril.

Annetame Aega algatuse võrgustiku kohtumine Eesti Töötukassa Karjäärikeskuses.

Annetame Aega algatuse üheks eesmärgiks on viia mõlemad osapooled kokku 

„Tööandja pole tänapäeval pelgalt tööandja, vaid ka kogukonna partner. Tööandjad ei vastuta mitte ainult töötajate palga maksmise eest, vaid kogukonna toetamise kaudu saavad nad anda tagasi ja luua positiivse mõju ka väljaspool ettevõtte piire. Annetame Aega algatusega liitumine näitab, et organisatsioon panustab ühiskonna heaolu tagamisse,” rääkis Annetame Aega algatuse projektijuht Evelyn Parv.

Algatuse selle aasta fookuseks on liikmete omavahelise aktiivse suhtluse julgustamine ja võrgustumine, kus kogemuste jagamine ning üksteise parimatest praktikatest õppimine mängivad võtmerolli. “On inspireeriv saada kokku inimestega, kellega jagame sarnaseid väärtusi ning kogeme samu rõõme ja väljakutseid. Kuigi aja annetamise süsteem võib organisatsioonis olla juba hästi paigas, pakuvad kohtumised ja suhtlus alati uusi ideid ning võimalusi,” lisas ta. “Mida paremini me üksteist tunneme, seda lihtsam on teha koostööd. Seetõttu on võrgustumine oluline mitte ainult aja annetajate vahel, vaid mõlema poole, nii aega annetavate organisatsioonide kui ka (aja)annetusi vajavate organisatsioonide jaoks,” rõhutas Parv.

Anna endast märku ja ole kursis!

Aega annetavate organisatsioonide jaoks on sageli väljakutseks ajaannetusi ootavate organisatsioonide ja abikäsi vajavate sündmuste leidmine, eriti kui on vaja kaasata suuremaid meeskondi. Seetõttu kutsume kõiki vabaühendusi ja ka muid organisatsioone, kes tegelevad heategevusega ja hindavad vabatahtliku töö väärtust, üles endast meile märku andma! Võtke ühendust Annetame Aega algatuse projektijuhiga Evelyn Parv (evelyn(at)employers.ee) ning jagage infot oma organisatsiooni võimaluste ja vajaduste kohta!

Selleks, et oleksid aja annetajate jaoks olulises inforuumis ja oleksid kursis Annetame Aega algatuse eesootavate sündmustega, liitu siin Annetame Aega algatuse uudiskirjaga ja märgi meeldivaks ka algatuse Facebooki leht!