Korduma kippuvad küsimused

Kas algatuses osaledes võib ka raha annetada?

Jah, soovi korral võib lisaks ajale ka raha annetada, kuid peamine eeldus on siiski annetada aega, andes selleks oma töötajatele sihtotstarbeliselt vaba päeva.

Kas erialaste teadmiste edasiandmist saab pidada ka heategevuseks?

Jah, loomulikult. Kui töötajad otsustavad heategevuseks antud vabal päeval kedagi abistada oma professionaalseid oskusi kasutades, on see igati tervitatav.

Kuidas tean, et töötajad päriselt käisid head tegemas?

Soovitame, et töötajatest koosnevad meeskonnad annaksid tööandjale teada, keda ja kuidas täpselt nad oma spetsiaalsel vabal päeval abistama lähevad, küsige ka abisaaja kontaktid. Paluge töötajatel seda päeva pildistada ja filmida. Nii on teil ülevaade, kuidas ja milliste heategude jaoks teie organisatsiooni töötajad aega annetasid.

Keda me aidata võime?

Heateo saaja võib olla mõni üksikisik või organisatsioon: see võib olla mõni paljulapseline pere, kes vajab abi remonditöödes, avaliku pargi korrastamine, töö loomade varjupaigas, mõnele MTÜ-le veebilehe tegemine vms. Samuti on võimalik professionaalne vabatahtlikkus ehk kellegi abistamine oma tööalaste oskustega. Arvesse ei lähe töötaja isiklik või lähedastega seotud tulu teeniv ettevõtmine, äriühingu või poliitikaga seotud tegevuse toetamine. Samas koostöö sotsiaalsete ettevõtetega või heategevusega otseselt seotud äriühingutega on teretulnud, kui on selgelt näha, et tegevus on heategevusliku loomuga ja aitab kuidagi ühiskonna probleemkohti leevendada. Kui kahtled, küsi nõu evelyn@employers.ee

Kas heategevuse meeskond peab olema struktuuripõhine?

Ei pea. Meeskonnad võivad olla struktuuripõhised, nt üks osakond, kuid võivad olla ka vabad ja isetekkelised. See on teie organisatsiooni otsustada.

Algatuses osaleval tööandjal on vaba voli projekti oma organisatsiooni eripära ja soovide järgi kohandada: vabu päevi võib anda mitu, mitmete tiimide asemel võib olla üks suur (nt kogu organisatsiooni ühine talgupäev) jne. Samuti võib tööandja soovi korral eraldada tiimidele nende motiveerimiseks ja kulude katmiseks väikese taskuraha – nt transpordi, värvi, koristamiseks vajalike vahendite vms soetamiseks. Samuti on võimalik algatusega liita organisatsioonis juba traditsiooniks saanud heategevuslikke algatusi, kui need sisaldavad aja annetamist.

Kas organisatsiooni kõik töötajad peavad osalema?

Ei pea. Kuid oleks väga tore, kui need, kes osalevad, oma kogemust ka teiste töötajatega jagaks.

Kas juhtkond peab samuti osalema?

Kohustus see loomulikult ei ole, aga juhtkonna eeskuju oleks kahtlemata innustav.

Kuidas korraldada vaba päeva, kui ettevõttes on vahetustega ja graafikuga töö?

Graafikuga ja vahetustega töökorralduse puhul on heategevuseks vaba päeva andmine kindlasti keerulisem, kuid siin on siiski mitmeid variate. Näiteks võivad töötajad heateo teha oma graafikujärgselt vabal päeval ja tööst vaba päeva võtta välja hiljem ja kokkuleppel tööandjaga – nii saab vältida seda, et liiga palju töötajaid samal ajal töölt puudub.

Kust leida abivajajaid?

Kõigepealt soovitame meeskondadel endil mõelda: võib-olla on kellelgi meeskonnast mõni teema või abivajajate seltskond hingelähedane, võib-olla tunneb keegi kedagi, keda aidata. See võib tähendada ka ühendumist kohaliku omavalitsuse või organisatsiooniga, et abivajadusi täpsustada ning korralduslikke küsimusi kokku leppida. Kui aga siiski ideede nappus kummitab, siis leheküljel www.annetameaega.ee/abivajajad on viited heategevusorganisatsioonidele ja infoportaalidele, kust leiab abivajajaid erinevatest valdkondadest.

Millist kasu minu ettevõte algatuses osalemisest saab?

Algatuses osalemine annab tööandjale käepärase mudeli oma organisatsioonis heategevusega alustamiseks või olemasolevate tegevuste täiendamiseks; võimaldab tõsta töötajate pühendumist; kasutada algatuses osalemist meeskonna arendamise ühe vahendina; tutvustada oma organisatsiooni avalikkusele ja tõsta mainet (sh tööandja branding, eriti kui tehtavad heateod seostuvad ettevõtte valdkonnaga). Loomulikult kaasneb hea meel tehtud heateost.

Kust ma saan lisainfot ja abi tekkivate küsimuste korral?

Küsimuste korral aitab algatuse „Annetame aega“ projektijuht Evelyn Parv, tel +3725248541, e-mail evelyn@employers.ee.