Soovitused tööandjale

Heategude börs

Kui eelistad, et töötajad suhtleks ja tegutseks oma tavapäraste struktuuriüksuste üleselt, on üks võimalus selle soodustamiseks tekitada nn heategude börs. Kutsu töötajaid välja pakkuma ja initsiatiivi võtma heategude korraldamisel (juhtkond ja personaliosakond saavad ka ise mõned välja pakkuda), misjärel saavad passiivsemad töötajad end registreerida neid huvitava/neile ajaliselt sobiva heateo juurde. Organisatsioonides, kus on aktiivselt kasutusel siseveeb, saab seda korraldada seal. Aga võib ka panna suured paberilehed välja pakutud heategude kirjelduste ja aegadega nt söökla või koosolekuruumide seintele ning töötajad saavad oma nime füüsiliselt kirja panna. Siin on oluline rõhutada, et heateo väljapakkuja peaks võtma ka initsiatiivi seda vedada ja heategu reaalselt ära teha.

Ressursid

Soovitame võimalusel anda algatuses osalevatele töötajatele ka väike taskuraha, millega katta tekkida võivaid kulutusi (nt transpordile või remondi- ja koristustööde puhul vahenditele jm). Piirsumma peaks olema töötajatele ette teada, samuti see, et sellest üle läinud kulusid ei hüvitata. Kulud hüvitatakse kuludokumentide alusel, seejuures tuleb vahet teha, kas tegemist on erisoodustusega või mitte (nt kui töötajad kasutasid seda raha lõunasöögiks, siis on tegemist erisoodustusega. Kui osteti koristamiseks vahendeid ja jäeti need hiljem abisaajale, siis mitte).

Kogemuste jagamine

Kutsuge eelnevalt oma ettevõttesse töötajatega kohtuma mõni heategevusorganisatsioon, vabatahtlik või abisaaja. Inimesi innustab teiste kogemusega tutvumine. Tööandjate keskliit aitab vajadusel sobiva heategevusorganisatsiooni või inimese leidmisel.

Tunnustus

Tunnustage algatuses osalenud töötajaid: jagage nende heategusid organisatsioonis sees, paluge neil oma kogemusest rääkida teistele töötajatele. Kui teil on traditsiooniline üritus oma parimate töötajate tunnustamiseks ja esile tõstmiseks, siis lisage sinna ka heategija või vastutustundliku töötaja katergooria vms.