Tule anneta oma aega – hakka asendusõpetajaks!

08.12.2023

Anneta aega - hakka asendusõpetajaks!

Iga päev vajavad koolid ja lasteaiad asendusõpetajaid kõikides õppeainetes. Just praegu on vaja näiteks kaks päeva asendada klassiõpetajat, kes läheb eestikeelse õppe ülemineku koolitusele ja kolm nädalat matemaatika õpetajat, kes murdis jalaluu. Igaüks, kellel on kõrgharidus ja juhtimise või noortega töötamise kogemus, saab oma aega annetades ja teadmisi jagades siinkohal abiks olla,” kirjutab alljärgnevalt Kristi Ardel, MTÜ ASÕP müügispetsialist

Asendusõpetajate inspireerivad kogemused

Asendusõpetajate Programmiga liitutakse erinevatel põhjustel ning asendusõpetajate kogemused on väga inspireerivad.

Alli Pertel, kes on varasemalt olnud täiskasvanute koolitaja, soovis uusi väljakutseid ja leidis, et suudab suunata ja toetada noori. “Asendusõpetajaks olemine on mulle andnud juurde enesekindlust, keeruliste olukordade lahendamise ja aja planeerimise oskust. Peale asendusperioodi novembris, tegi viimane kool mulle ettepaneku, et jätkasin oma klassiga juba õppeaasta lõpuni. Suure rõõmuga olin nõus, sest õpilased oma uudishimu ja särasilmsusega olid mulle hinge pugenud,” rääkis Pertel.

Mäetaguse koolis asendusõpetajana töötanud, Maret Võrno, soovitab samuti minna asendusõpetajaks: “Asendamine avardab silmaringi ja võimaldab kogemustest ise õppida ja areneda. Kui ei proovi, siis ei saa kunagi teada, kas ja kuidas see võib elu rikastada!”

Koolide ja lasteaedade juhid tõdevad, et õpetajaid on raske leida, veel raskem on leida paindlikke asendajad just siis, kui vajadus tekib. Rakvere Reaalkooli õppejuht Kadri Vahula lisas: “Hariduses on keerulised ajad. Õpetajate nappus tingib selle, et kool võib leida end olukorras, kus polegi kedagi mingi aine raames klassi ette saata.” Sellisel juhul kaasavadki koolid Asendusõpetajate Programmi.

Lea Pilme, Rakvere Põhikooli direktor tõi välja: “Asendusõpetajate abiga on õpilastel olnud vaheldusrikkaid tunde ja nad on kohanud inspireerivaid uusi inimesi. Tänu ASÕPile on meil alati olemas keegi, kes saab vajadusel aidata.” Koolide ja lasteaedade huvi asendusõpetajate vastu on jõudsalt kasvanud ja ASÕP ootab asendusõpetajateks uusi inimesi kõigis õppeainetes. ASÕPi tegevjuht Gerli Neppi rõhutab, et otsime kõrgharidusega inimesi, kes soovivad teha paindliku tööajaga tööd. “Meie asendusõpetajad on näiteks lapsehoolduspuhkusel emad; pensionil olevad õpetajad, kes soovivad väikese koormusega tunde anda; kui ka tippjuhid ja spetsialistid,” lisas Neppi. Samas on asendusõpetaja ikkagi õpetaja, kes aitab õpilastel riiklikus õppekavas ettenähtud teadmisi ja oskusi õppida vastavalt koolist saadud juhistele. “Täna saab igaüks panustada laste haridusse, aidata kaasa eestikeelsele õppele üleminekul ja toetada oma kogukonda,” leidis Neppi.

Selleks, et ükski koolitund ära ei jääks, ootame huvilisi asendusõpetajateks! Uuri lisa ja registreeru: www.asendusopetaja.ee.

Tule asendusõpetajaks, sest iga eestikeelne tund loeb!

Asendusõpetaja Alli Pertel toob välja mitu head põhjust, miks ASÕPiga liituda:

  • arendad oma esinemis- ja läbirääkimisoskust,
  • saad innustust õpilaste uudishimust ja säravatest silmadest,
  • eduelamuse tunne,
  • võimalus suunata noori.


Töötasu*: 45-minutilise asendustunni töötasu on 18,22€/bruto koolis ja ühe 60-minutilise tunni tasu lasteaias on 14,57€/bruto. Eestikeelse tunni asendustasu Ida-Virumaal on koolis 1,5 ja lasteaias 1,3 korda kõrgem.

*Ajaannetamise raames on soovi korral võimalik oma töötasu annetada MTÜ ASÕPi arendamisesse.