10 soovitust heateo õnnestumiseks

20.03.2017

Kuigi ajaannetamine tundub esmapilgul kergesti organiseeritav, siis tegelikkuses võib meeskond põrkuda mitmete takistustega, mis võivad motivatsiooni ajaannetuseks kahandada. Näiteks tuleb läbi mõelda, keda üldse aitama minna ja millised rollid tiimis kellelegi jagada. Annetame Aega võrgustiku märtsikuisel kohtumisel oli peateemaks just tiimide juhtimine. Kogusime arutelust kokku mõned näpunäited, et heateo päevast kujuneks kõigile meeldiv ja lihtne tiimitöö.

  • Korraldage heateo valimiseks ajurünnak. Ühiselt tuleb kindlasti ideid, kuhu oleks tarvis käsi külge panna.
  • Võimalike valikute vahel korraldage heategude börs ehk hääletus ja minge appi kõige enam hääli saanud abivajajale. Selliselt on kõigil meeskonnaliikmetel võimalik ajaannetusse panustada juba algstaadiumis.
  • Valige meeskonnas tiimijuht – inimene, kes vastutab ladusa korralduse eest heateo päeval, suhtleb abivajajaga ja vaatab, et kõigile meeskonnaliikmetele jaguks tegevusi.
  • Jagage vastutust. Tiimijuht ei pea üksi kõiki aspekte eelplaneerimisel ära tegema. Eelnev meeskonnatöö aitab tiimil projekti sisse elada ja heateo päeval on rõõm seda suurem, mida sujuvam on tiimitöö korraldus.
  • Mõelge läbi kõik võimalikud heateoga seotud aspektid – milliseid töövahendeid läheb tarvis? Kuidas on organiseeritud transport? Kuidas katta võimalikud kulud? Kuidas heategu jäädvustada?
  • Ärge kartke Exceli tabeleid. Need aitavad projektil järge pidada ja vastutust jagada. Nii on igal tiimiliikmel võimalik tajuda enda vastutust ja arvestada teiste omaga.
  • Kaaluge võimalust osta heateo organiseerimise teenus mõnelt professionaalselt organisatsioonilt. Kui põhitöö kõrvalt ei jätku aega kavandada terviklikku projekti, siis saab alati pöörduda mõne oragnisatsiooni poole, kes aitab kavandada just teie soovidele vastava heateo. Seda, kelle poole pöörduda, saab vaadata siit: https://annetameaega.ee/abivajajad/
  • Mõelge valmis plaan B. Tuleb osata arvestada võimalusega, et imelise välitööde tegemise päeva asemel kallab vihma nagu oavarrest või planeeritud tööd saavad tehtud juba poole päevaga – mida siis teha?
  • Võimalusel kaasake heateo päevale ka pereliikmeid. Heategevus õpetab järeltulevatele põlvedele vastutustundlikkust ja lisaks saab veeta meeldiva perepäeva.
  • Kui teete ühiselt alles esimest heategu ja pole kindel oma projektijuhtimise oskustes, valige lihtsam heategu. Heakorratöid, nagu pargi riisumine või puude ladumine, on lihtsam organiseerida, kuid on täpselt sama vajalik ja annab tiimile koostegemise kogemuse.