Tervitame Annetame Aega võrgustiku uut liiget – Advokaadibüroo Pallo & Partnerid

30.11.2021

Tervitame alati suure rõõmuga uusi Annetame Aega võrgustikuliikmeid, kes on otsustanud meeskonnaga ühiskonda laiemalt panustada. Viimati liitus meiega Advokaadibüroo Pallo & Partnerid, kes käisid aega annetamas Tartu Koduta Loomade Varjupaigas. Meiega vestles nende büroojuht Veronika Bogdanova.

 Mis motiveeris teid algatusega liituma?

Oleme arvamusel, et iga heategu peab tulema südamest ning soovist kellegi heaolu parandada.  Aeg on just see hindamatu ressurss, mida alati kõigil napib. Ühine otsus annetada aega tuli kiiresti, see oli täpselt see kampaania, millest soovisime osa võtta, tehes pai eelkõige enda hingele.

 Mida ajaannetuspäev teie meeskonnale juurde andis?

Aja annetusega on hea tuua argipäevasesse tööellu natukene positiivsust ning loomulikult on see hea viis maandada ka stressi, mis tihtipeale võib tööga kaasneda. Koos tegemine loob meeskonnatööks ideaalse võimaluse, kus iga meeskonnaliige peab andma oma panuse. Meeskonnana saime luua veel suuremat ühtsustunnet ja ühiseid mälestusi.

Mille järgi valisite abivajaja?

Aega annetasime Tartu Koduta Loomade Varjupaigale, kuna meie meeskonnas on kõik suured loomasõbrad. Loomad on tihipeale ka kõige abitumas seisus, kuna nemad ei saa enda eest seista. Väga vahva oli kuulda, et igal varjupaigas oleval loomal on oma lugu ja loomulikult oli veel põnevam neid lugusid kuulata. Järgmisel aastal annetame ka kindlasti aega, kuid valik võib olla keeruline, kuna organisatsioone, kes abi vajaksid ja keda tahaksime aidata on palju. Kokkuvõtteks ütleksin, et aja annetamine sobib absoluutselt igale ettevõttele. Meie meeskonnale tõi see positiivseid emotsioone päevadeks. Olime küll päevast väsinud, aga kõiki valdas rahulolu ning sära oli kõigil silmis!


Allikas ja foto: Pallo & Partnerid, Veronika Bogdanova