Saint-Gobain Eesti AS: muudame maailma paremaks koduks

26.03.2024

Saint-Gobain Eesti AS liitus Annetame Aega algatusega. Foto: erakogu

Meil on suur rõõm tervitada Annetame Aega võrgustiku uut liiget – Saint-Gobain Eesti AS pealehakkamist täis kollektiivi.

Selleks, et omavahel paremini tuttavaks saada, uurisime kes nad on, millega nad tegelevad ning miks nad peavad ajaannetamist ja heategevust oluliseks, aga ka seda mida nad endaga võrgustikku kaasa toovad. Meile vastas Saint-Gobain Eesti AS turundusspetsialist Kaja Pirnpuu.

Millega Saint-Gobain Eesti AS tegeleb ja milline on teie meeskond? Kas ja milline on teie varasem kogemus heategevuse või ajaannetamise osas?

Saint-Gobain Eesti tegeleb ehitusmaterjalide tootmise ja turustamisega ehk me aitame luua kõigile meile paremat elukeskkonda. Kuulume suurde rahvusvahelisse kontserni Saint-Gobain, mis on pika ajaloo ja traditsiooniga ettevõte. Kontserniüleselt tähtsustatakse väga kõrgelt inimeste ohutust ja loodusressursside säästlikku ja jätkusuutlikku kasutamist.

Oleme läbi aastate pidevalt erinevate heategevuslike projektidega tegelenud nii rahalise, kui ka otse materjalidena toetuste välja andmisel ning ka ise käed külge projektidega aktiivsed olnud. Näiteks oleme sidunud vahel meeskonna koolituspäeva ja abitööde tegemise üheks ürituseks kokku. Oleme oma tiimiga osalenud Teeme ära kampaania ettevõtmistel jne. Seega tundus meile loogilise sammuna liituda ka Annetame Aega algatusega.

Millal ja miks otsustasite Annetame Aega algatusega liituda, millised on teie ootused ja mida toote endaga võrgustikku kaasa?

Liitumise üheks ajendiks oli see, et teinekord mõne tiimiürituse planeerimisel, kus oleks sobilik liita ka midagi praktilist ja heategevuslikku on neid päris abivajajaid vahel raske leida. Võrgustiku liikmeks olemine annab meile rohkem sisendinfot ning muidugi on võimalik ammutada inspiratsiooni teiste ettevõtete kogemustest ja tegemistest.

Miks peaksid organisatsioonid heategevusse panustama ja aja annetamisega algust tegema? 

Algatusega ühinedes soovime rohkem innustada oma inimesi vabatahtliku tööga liituma. Meeskonnana koos tegutsemine suurendab kindlasti ühtekuuluvustunnet ja head tegemine paneb tundma ennast väärtusliku ja olulisena.

Oluline on olla organisatsioonina selles osas ka ehk teistele eeskujuks, mis innustaks rohkem panustama tagasi ühiskonda ja märkama neid, kes abi vajavad. Seeläbi muutume me ka inimestena paremateks inimesteks ning sellega koos muutub paremaks kogu meie ühiskond. Sellega muudame koos maailma paremaks koduks, mis on ühtlasi ka kogu meie kontserni moto.

Millised valdkonnad ja tegevused teid ajaannetamise juures kõige enam kõnetavad?

Valdkondade ja tegevuste osas meil eelistusi ei ole. Oleme avatud aitama oma võimaluste piires. Siinkohal on ka hea võimalus anda töötajatele võimalus valida, millises valdkonnas ta oma abi vabatahtlikuna pakkuda saaks.

Annetame Aega algatus – ühendame jõud ja teeme rohkem head!

Kui heategevus ei ole teie organisatsioonis võõras ettevõtmine ning olete valmis andma oma töötajatele vaba päeva ajaannetamiseks ja heategevusse panustamiseks, siis olete oodatud liituma Eesti Tööandjate Keskliidu ja Swedbank AS-i heategevusliku algatusega. Annetame Aega algatuse eesmärgiks on edendada Eestis tegutsevate ettevõtete ja nende töötajate seas vabatahtliku tegevust. Algatusega liitumisega ei kaasne mingeid kohustusi, küll aga kaasneb sellega võimalus teiste sarnase mõtteviisiga organisatsioonidega võrgustuda, jagada kogemusi ning üksteiselt õppida.

Lisainfo: Evelyn Parv | evelyn@employers.ee