Õppimine ja õpetamine läbi ühiste heategude – kogemus, mis jääb meelde kogu eluks

25.08.2021

Läbi heategude oma elu rikastada ja seeläbi ühiskonnale tagasi anda on võimalik igas valdkonnas. Kuidas aga ühendada ajaannetus ja õppetöö? Sellele küsimusele vastab TalTechi vanemteadur Kati Kõrbe, kes on oma töös need kaks asja suurepäraselt ühendanud!

Mida on heategevuse ja õpetamise ühendamine Sulle andnud? Kuidas õpilasi motiveerida?

See, mida me koolis õpime ja seeläbi ellu kaasa saame, on palju enamat, kui see, mis me ettenähtud õppeainetena omandame. Haridus on kombinatsioon pädevustest, mis on vajalikud ühiskonnas edukaks toimetulekuks, sisaldades ka moraalset ja emotsionaalset arengut. Pean väga oluliseks, et õppimine sisaldaks ka heategevuse läbi teadmiste omandamist.

Nii läbi aitamise õppides on võimalik kinnistada uusi teadmisi, õpetada märkama abivajajaid ning tihti väärtustada seda, mis meil igapäevaselt justkui iseenesest mõistetavalt olemas! Heategevuse ja õppimise ühendamine on laiendanud silmaringi, õpetanud uusi teadmisi läbi kogemuse ja paljudel puhkudel andnud tõuke jätkata hiljem heategevusega.

Koolides klasse ja ülikoolis kursusi on lihtne motiveerida, päriselt ka! Tavaliselt ollakse alati avatud kõigele uuele ja huvitavale. Kuna see on justkui õppimise osa, siis ei taha tavaliselt keegi kõrvale jääda. Kindlasti töötab hästi kaasa heas mõttes kambavaim – saab midagi head üheskoos ära teha.

Kuidas ajaannetusest maksimum võtta?

Kõik sellised tegevused peavad olema hästi läbi mõeldud ja õppeainega seostatud ning selgitatud, mis oskusi või teadmisi parasjagu omandatakse. Kogu protsess peab olema lõpuni planeeritud ja enda jaoks läbi mõeldud need kohad, kus võib esineda tõrkeid.

Eriti hea kui saab ühe tegevuse juurde mitme eriala teadmiste omandamise planeerida. Lõpus tuleks teha analüüs ja kokkuvõte ühiselt, et emotsioonid kokku koguda ja ühiselt jagada, mida head tegemine õpilastele tähendas. Heategemine peab olema läbimõeldud ja kooskõlastatud – neid tegevusi  ei tohi olla liiga tihti ja liiga palju – mõni projekt kogu kooliaja jooksul, sekka paar väiksemat ettevõtmist.

Millised soovitused annaksid teistele – millest alustada?

  • Vali inimesed või tegevus, millesse/kellesse tahaksite panustada.
  • Kaardista, mis on erinevad teadmised ja oskused, mida selle heateo ümber on võimalik õppida, uurida, avastada.
  • Tee tegevuskava, kuhu märgi juurde omandatavad teadmised, oskused või ülesanded erinevateks etappideks.
  • Anna võimalus õpilastele head teha ja aidata.
  • Peale heategu tehke ühised kokkuvõtted ja jagage nii kogemusi kui emotsioone.
  • Jaga oma kogemust ja vali järgmiseks aastaks järgmine heategu.

Milline on Sinu senine kogemus?

Siiani on kõik heateo projektid positiivselt üllatanud – alati on tahetud rohkem ja suuremalt aidata, kui olen julgenud loota. Iga kord avastan üha enam, kui palju on võimalik õppida ja õpetada mõne heateo käigus. Vahel tekib õpilastel isegi sportlik hasart!

Läbi heategude kasvavad õpilased paremateks, hoolivamateks ja märkavamateks inimesteks, omandades selle käigus praktilisi teadmisi ja oskusi. Õppimine aidates täidab väga hästi hariduse eesmärke ning rikastab õppimist. Õige ja läbimõeldud heategu klassiga jääb meelde kogu eluks!

Hea lugeja! Kui ka Sinul tekkis huvi, kuidas ühendada oma valdkond ja heategevus, siis viska pilk peale inspiratsiooniks Annetame Aega kodulehele.

 Allikas: Kati Kõrbe, TalTechi vanemteadur.