Mis liidab meeskonda tiimikoolitusest veel paremini?

15.04.2021

Need on koos tehtud heateod! Vabatahtlikus tegevuses osalemise uuringu (Balti Uuringute Instituut, 2018) kohaselt oli iga teine eestimaalane viimase aasta jooksul vabatahtlikus tegevuses osalenud, neist omakorda iga kümnes tegi seda tööandja kaudu. Viis aastat tagasi Swedbanki ja Tööandjate Keskliidu algatatud Annetame Aega võrgustik ootabki liituma just selliseid ettevõtteid, kes näevad vabatahtliku tegevuse soodustamises väärtust ja pakuvad oma töötajatele võimalusi kogukonda panustada. Kolme ettevõtte esindajad räägivad lähemalt, miks ajaannetuse soodustamine nende jaoks oluline on.

Vabatahtliku tegevuse kaudu saab ka jätkusuutlikumasse ellu panustada

Üks organisatsioonidest, kes kohe alguses Annetame Aega algatusega liitus, on AS Tallinna Sadam. „Vabatahtlik tegevus on heategu, millest saadav rõõm mitmekordistub, kui panustada koos kolleegidega. Ühiselt panustades on ka eesmärki lihtsam täita,“ leiab AS Tallinna Sadama turundus- ja kommunikatsiooniosakonna peaspetsialist Triin Rum. Nende viimane suurem ajaannetusprojekt oli möödunud suve lõpus, mil meeskonnaga korjati Vanasadama alalt kokku ligi 10 000 suitsukoni, mis tänu sellele ei jõudnud Läänemerre. Triin Rum toobki välja, et vabatahtliku tegevuse kaudu saab ka jätkusuutlikumasse elusse panustada, olgu selleks siis panus looduskeskkonna kaitseks või kohaliku kogukonna arenguks.

970 swedpankurit ja 106 erinevat heategu

„Vabatahtlik töö kindlasti laiendab maailmapilti, juhib tähelepanu jätkusuutlikkuse teemadele ja heasoovlikkusele,“ nendib ka Swedbanki personalijuht Ülle Matt. „Need oskused kuluvad marjaks ära igasuguse äriarenduse juures.“ Swedbanki esimesest suurest ajaannetusprojektist 2015. aastal võttis osa 1100 töötajat. Osalejate hulk on ka hiljem stabiilseks jäänud. Isegi möödunud suvel, kui ajaannetusega alustati hiljem ja sellele seati teatud piirangud, tehti 970 swedpankuri osalusel 106 erinevat heategu. Aega annetatakse meeskondades ja iga meeskond valib omale meelepärase võimaluse terviseraja korrastusest kuni vähihaigetele lastele vaprusehelmete valmistamiseni välja. Ülle Mati hinnangul on ajaannetus väga hea tiimitunde soodustaja. „Ühine eesmärk sütitab ja kui see eesmärk on veel seotud kellegi aitamise ja heategemisega, annab see eriti positiivse laengu. Kuna heategusid tehakse meeskondlikult, aitab see oma kolleege tundma õppida hoopis teisest vaatenurgast, samuti õpitakse, kuidas üksteist praktilise tegevuse käigus nõu ja jõuga toetada,“ ütleb ta. „Ükski meeskondlik koolitus ei liida inimesi paremini kui koos tehtud heateod!“

Ettevõttesisene heategevuskomitee

Playtechi brändi- ja kommunikatsioonijuht Kärt Kaasik ütleb, et nii tänases olukorras kui ka lähitulevikus, kus töötajad igapäevaselt kontoris ei viibi, on tiimitunnetuse hoidmiseks vaja korraldada varasemast rohkem üritusi. ”Annetame Aega on selleks hea võimalus: tiim saab koos aega veeta, kuid ei pea samal ajal täitma oma igapäevase tööga seotud ülesandeid, vaid saab panustada üllama eesmärgi nimel,” märgib ta. Tulenevalt viiruselevikuga seotud piirangutest ei õnnestunud neil eelmisel aastal mitmeid planeeritud projekte ellu viia, kuid praegu vaadatakse optimistlikumalt sügisesse. Muu hulgas on Playtech loonud ettevõttesisese heategevuskomitee, kes mõtleb ka ajaannetusprojektide osas aktiivselt kaasa.

Kui ka teie ettevõte soodustab töötajate ajaannetust, pakkudes selleks vähemalt ühte tasustatud vaba päeva aastas, oled oodatud liituma Annetame Aega võrgustikuga. Mingeid muid kohustusi sellega ei kaasne, küll aga kaasneb võimalus jagada kogemusi teiste sarnase vastutustundliku mõtteviisiga organisatsioonidega ja üksteiselt õppida.

 

Autor: Merje Klopets

Swedbank Eesti toetustegevuste juht