Kuidas jõudis ajaannetus Danske Banki töötajateni?

17.03.2017

Esimene Annetame Aega algatusega ametlik liituja Danske Bank võttis vastu sisekommunikatsioonilise väljakutse viia ajaannetuse idee töötajateni ja on sellega edukalt hakkama saanud. Danske Banki personaliosakonna juht Külli Meier selgitas algatusega liitumise põhjuseid.

“Heategevus on Danske Bankis midagi sellist, mis tekitab meis väga hea tunde. Tekitada rõõmu teistele ja iseendale – see ongi peamine põhjus, miks seda teeme,” sõnas ta.

“Oleme osalenud rohkem sellistes projektides, kus saame ühtse meeskonnana minna näiteks korrastustöödele. Tulemus pakub meile rõõmu juba päeva lõpuks. Samas enamgi meeldivad meile ettevõtmised, millel on veelgi suurem jälg. Meil on hea harjumus jagada oma teadmisi rahast ja sellega majandamisest nii lasteaedades, koolides kui ka täiskasvanutele. Meie töötajad jagavad vabatahtlikena erialaseid teadmisi ka ülikoolides ning teistes ettevõtetes. Oleme töötajatele võimaldanud seda teha tööajal. Leidsime, et meiega samu põhimõtteid jagab algatus Annetame Aega, seega oli meie liitumine asjade loomulik käik,” lisas Meier.

Danske Banki turundus- ja kommunikatsiooniosakonna projektijuht Anne Neroda jagas kogemust, kuidas pank oma töötajate seas levitas ideed minna aega annetama.

“Kõigepealt tutvustasime algatust Danske Banki juhtkonnale. Koos arutasime, kuidas seda meie majas kõige paremini tutvustada ja kuidas luua kõige lihtsam ja mugavam süsteem nii töötajate kui ka juhtide jaoks. Arutelu teemal, kas seda meile üldse vaja on, ei tekkinud.

“Järgmise sammuna tutvustasime algatust ühisel koosolekul kõikidele Danske Banki juhtidele. Praktilised küsimused said vastused ning järgmise sammuna said juhid infot edasi jagada oma meeskondadele. Samuti ilmus artikkel meie siseveebis.” Neroda usub, et praktika annab kõigile jooksvatele küsimustele vastused ja selguse, kuidas organiseerida inimesi head tegema nii, et see oleks kõigile võimalikult ajaefektiivne.

“Esimesed toredad tegemised Annetame Aega raames on tehtud. Oleme infot nende tegemiste kohta jaganud meie siseveebi vahendusel, nii emotsioone kui ka pilte. Kolleegid on mulle tunnistanud, et ühiselt organiseeritud ja koos veedetud teistmoodi aeg annab positiivse laengu pikaks ajaks, eks töövälisel ajal on paljud meist ühel või teisel moel seotud vabatahtliku tegevusega – lastekodude, loomade varjupaikade kui ka teiste valdkondadega seoses. Nüüd saab seda kõike teha koos töökaaslastega,” lisas Neroda.

Tänaseks on Danske tiimid teinud kolm eriilmelist heategu.

Esiteks käidi Tallinna Tondi Põhikoolis toimunud jõululaadal, kus Rahamaa töötoas osalesid Danske meeskonnaliikmed. Lapsed said proovida näiteks mänguraha lugemist – mündimasina juurde tekkis lausa järjekord, et kaasavõetud münte kokku rehkendada.

Danske Bank osales ka Tartu Hansa Koolis toimunud ettevõtlusnädal, kus peeti laata ja mängiti simulatsioonimänge. Danske Banki abiga sisustati lastele klassiruum pangamänguks sobivate rahalugemismasinate ja muu pangainventariga. Tiim andis kooli kasutusse mitmed sularahaga seotud vahendid, et õpilased saavad ka tulevikus pangaga seotud tegevusi proovida.

Viimaks andsid Danske Bank A/S Eesti filiaali Tartu Ärikeskuse töötajad oma panuse heategevusliku kalendri „Heade Mõtete Kalender 2017“ valmimisse, mille eesmärk on toetada andekate noorte huvitegevust, nende kõrget lendu ja sihtide saavutamist.

“Aitasime nõu ja jõuga projekti väljatöötamisel, koostööpartnerite leidmisel ning kalendri tehnilises teostuses. Koostöös elukutselise spordifotograafi Jaanus Reega korraldasime noortega fotosessioonid erinevates põnevates kohtades ja olukordades,” kirjeldas Danske Banki tiimi juht Kaidar Raudmets. Kalendri müügitulu kogutakse SA Tartu Kultuurkapitali hallatud JCI Toomemäe Laste Ande Arengu fondi, millest makstakse stipendiume noortele harrastusvahendite soetamiseks või osalemiseks rahvusvahelistel võistlustel ja konkurssidel.