Eesti Töötukassa Annetame Aega algatusega liitumisest

30.08.2023
Eesti Töötukassa Tartumaa karjääritiim Eluringikeskuses. Foto: Töötukassa

Eesti Töötukassa Tartumaa karjääritiim Eluringikeskuses. Foto: Töötukassa

Selleks, et omavahel paremini tuttavaks saada palusime kevadel Annetame Aega algatusega liitunud Eesti Töötukassal vastata kolmele küsimusele ja jagada oma kogemusi ja soovitusi, kuidas ajaannetamiseks valmistuda ja seda päeva kõige paremini korraldada.

Millal ja miks otsustasite Annetame Aega algatusega liituda, millised on teie ootused ja mida toote endaga võrgustikku kaasa?

Mõte Annetame Aega algatusega tekkis tegelikult juba 2021. aasta alguses, kui töötukassasse tuli tööle inimene, kes hakkas tööandja brändingu tegevustega süstemaatiliselt tegelema. Päriselt algatusega liitumise sooviavalduseni jõudsime aga 2022. aasta lõpus ja alates käesolevast aastast on igal töötukassa töötajal õigus panustada ühe tööpäeva arvelt heategevusse. Kuna töötukassa üks väärtustest on koostöö, siis esialgu on aja annetamisel üheks tingimuseks, et heategevatest projektidest võetakse osa tiimiga, mitte küll terve tuhandepealise töötukassana, vaid osakondadena üle Eesti.

Läbi Annetame Aega võrgustiku loodame saada rohkem infot abivajajate kohta. Koostöös teiste organisatsioonidega loodame leida just need parimad praktikad, kuidas töötajaid kaasata. Omalt poolt saame tuua võrgustikku vaadet, kuidas toimetada vabatahtlikkuse teemadega suures, üle Eesti toimetavas avaliku sektori organisatsioonis.

Miks peaksid organisatsioonid heategevusse panustama ja aja annetamisega algust tegema?

Meie näeme heategevusse panustamist kui ühte meeskonnakoolituse vormi – mida tugevamad on tiimid, seda tugevam on organisatsioon. Tavapärasest tööst erinevates olukordades panustamine avardab silmaringi, õpetab juurde uusi oskusi, annab juurde teadmisi, tugevdab usaldust ja koostööd – kõik see on vajalik, et olla parem töötaja ka oma igapäevatöös. Kipub ju nii olema, et heategevusega panustatakse sellistes valdkondades, kus finantse vähem ja kus ilma vabatahtlike tööta jääks palju asju tegemata. Mida rohkem me organisatsioonidena heategevusprojektides kaasa aitame, seda tugevamaks muutume ka riiklikul tasandil. Kindlasti ei saa ka alahinnata kasu organisatsiooni kui tööandja mainele praegusel konkurentsitihedal tööturul – see on väga vajalik, et noppida endale samade väärtustega parimaid töötajaid.

Milliste soovidega ja küsimustega abisaajad leiavad teie juurest abi ehk millised valdkonnad ja tegevused teid ajaannetamise juures kõige enam kõnetavad?

See, et me alles sellest aastast Annetame Aega algatusega liitusime, ei tähenda, et enne üldse heategevust ei tehtud. Tehti küll! Meie inimeste olemusse on juba teiste aitamine sisse kirjutatud. Korraldati heategevuskohvikuid, hoidiste oksjoneid, mille raha annetati nt loomade varjupaigale, koguti mänguasju Vähihaigete Laste Vanemate Liidule, käidi vabatahtlikuks Toidupangas, spordiüritustel. Alates 2021. aastast on terve november töötukassas heategevuskuu, mille raames tehti kaks aastat tagasi ka esimene suurem ületöötukassaline heategevusprojekt. Korjati kokku vanad kangast messimaterjalid, leiti töötukassa töötajate seast käsitöömeistrid ning õmmeldi poolsada poekotti, mis müüdi oksjonil maha ja saadud raha annetati kolmele heategevusorganisatsioonile.

Kuna töötajaid on meil ikkagi ligi tuhat, tähendab see väga palju erinevaid inimesi ja eelistusi, mistõttu ühtegi valdkonda ei saa välja tuua. Kindlasti on aga lihtsam kaasata töötajaid loomade, kultuuri ja lastega seotud tegevustesse, spordivõistlustele. Ka ukrainlaste aitamine ja keskkond on südamelähedased. Samuti tundub, et kuna toimetame valdavalt arvutite taga ja kontoris, siis soovitakse kaasa lüüa sellistes tegevustes, kus saab ennast füüsiliselt liigutada.

Kolm soovitust, kuidas ajaannetamiseks valmistuda ja seda päeva kõige paremini korraldada!

Kuna meil käib ajaannetamine meeskondades, siis väga oluline on, et nö protseduuriline pool oleks kõigile üheselt mõistetav ja juhid teaksid, kuidas kõige paremini ajaannetuse päeva korraldada ehk siis info liikumine on oluline. Samas, reegleid ja juhiseid on tarvis vaid nii palju kui vajalik, aga nii vähe kui võimalik.

Eesti Töötukassa, meil on suur rõõm, et meiega olete!