AS Creditinfo Eesti: rohkem väärtust ja abi neile, kes seda vajavad

29.09.2023

AS Creditinfo Eesti ühines Annetame Aega heategevusliku initsiatiiviga juba 2020. aastal. Soovisime teada, kuidas nende ajaannetamise teekond kulgenud on ning palusime AS Creditinfo Eesti juhil, Elari Tammenurmel, jagada oma mõtteid, kogemusi ja praktilisi nõuandeid selle kohta, miks heategevusse panustamine on oluline ning kuidas ajaannetamise päeva kõige paremini korraldada.

Millal ja miks otsustasite Annetame Aega algatusega liituda, millised on teie ootused ja millised teadmised ning kogemused olete endaga võrgustikku kaasa toonud?

AS Creditinfo Eesti on juba mitmel aastal kaasa löönud ja annetanud aega Eestis erinevates projektides ja tegevustes alates 2018. Oleme külastanud mitmel korral Toidupanka ja koostöös Holm pangaga käinud mitu aastat Haapsalus asuva Viigi koolis Jõululaadal. Annetame Aega heategevusliku algatusega ühinesime aastal 2020. Ootused on, et sarnaselt mõtlevate inimeste ja ettevõtetega saaksime seda teemat tuua suuremasse fookusesse Eestis ning läbi selle kutsuda üles ka teisi ettevõtteid selle algatusega ühinema. Tänu sellele on võimalik rohkem väärtust ja abi pakkuda inimestele, kes seda vajavad. Proovime endaga kaasa tuua kogemust, mis meie suurusega ettevõttel on mõne aastaga tekkinud ning jätkuvalt olla väga hea partner nii abivajajatele kui ka Annetame Aega heategevuslikule algatusele.

Miks peaksid organisatsioonid heategevusse panustama ja aja annetamisega algust tegema?

Ma arvan laiemalt võiks Eesti ettevõtted vaadata meid ümbritsevat ja näha võimalusi, kuidas antud ettevõte saab panustada laiemalt ühiskondlikult keerulisemate teemade või väljakutsete lahendamisse. Mida suurem hulk ettevõtteid seda teeb, seda suuremat väärtust ja abi suudame me oma kodumaal pakkuda ning läbi selle luua paremaid tingimusi või võimalusi paljudele inimestele.

Milliste soovidega ja küsimustega abisaajad leiavad teie juurest abi ehk millised valdkonnad ja tegevused teid ajaannetamise juures kõige enam kõnetavad?

Oma kogemusest lähtudes soovitame leida teatud valdkonnad, kuhu antud ettevõte võiks oma põhilise fookuse panna ning ehitada üles ettevõtte tasemel nii-öelda traditsioonid, kuhu igal aastal oma aega annetada. Selle fookuse leidmine aitab töötajatel paremini selle eestvedamisega kaasa tulla ja pakkuda järjepidevat ning aina kvaliteetsemaid võimalusi, kuidas oma aega investeerida ja võimalikult suurt kasu ühiskonnale ning abivajajatele tuua.

Nagu eelnevalt mainitud, siis Creditinfo on keskendunud viimastel aastatel kahele organisatsioonile: Toidupank ja Viigi kool. Oleme koostöös meie partneritga proovinud leida ühist arusaamist, et kuidas ja millal kõige paremini oma aega annetada ning nende vaates võimalikult suurt väärtust luua. Näiteks käime igal aastal Viigi koolis nende Jõululaadal, kus küpsetame pannkooke ning loosime välja erinevaid kingitusi. On alati olnud väga positiivne näha seda rõõmu, mida kingi saamine või värskelt küpsetatud pannkoogi söömine on lastes tekitanud.

Creditinfo kolm soovitust, kuidas ajaannetamiseks valmistuda ja seda päeva kõige paremini korraldada, on järgmised:

a. Analüüsi ja hinda läbi oma ettevõtte suurus ja kui mitmele tegevusele plaanid keskenduda. Fokuseeeri mõnele valitud tegevusele, selle asemel et hajutada ressursse liiga paljude erinevate organisatsioonide ja tegevuste vahel.

b. Informeeri oma töötajaid ja alusta ettevalmistustega varakult. Kui ettevõte pole antud teemaga enne tegelenud, siis on kindlasti vaja selgitada, et miks antud tegevus on inimeste aega väärt ja mis on selle kasu. Kindlasti kaasa ettevõtte juhtkond ja juhatus, kes seda eestvedamist edasi viiksid.

c. Liikuge tegevustesse positiivse tahte ja meelega. Panusta aktiivselt ja tekitada nii-öelda traditsioon, mida töötajatele kommunikeerida ja teatud aja tagant ka positiivse tegevusena meenutada.

Hea AS Creditinfo Eesti meeskond, aitäh, et olete Annetame Aega algatuse liige ning inspireerite ja aitate luua paremat homset!

Ühendame  jõud ja teeme rohkem head!

Annetame Aega on Eesti Tööandjate Keskliidu ja Swedbank AS-i heategevuslik algatus, mille eesmärk on edendada Eestis tegutsevate ettevõtete ja nende töötajate seas vabatahtliku tegevust ja kutsuda tööandjaid andma oma töötajatele aastas ühe tasustatud vaba päeva heategevuseks ja kogukonda panustamiseks. 

Kui sinu organisatsioon ei ole veel Annetame Aega võrgustiku liige, aga pakute oma töötajatele ajaannetuseks vähemalt ühte tasustatud vaba päeva aastas, olete oodatud liituma Annetame Aega võrgustikuga. Liitumisega ei kaasne mingeid kohustusi, küll aga kaasneb sellega võimalus jagada kogemusi teiste sarnase mõtteviisiga organisatsioonidega ja üksteiselt õppida.

Lisainfo: Evelyn Parv | evelyn@employers.ee