Annetame Aega algatusega liitus Scoro

27.07.2023

Meil on suur rõõm tutvustada Annetame Aega võrgustiku uut liiget tarkvaraettevõtet Scoro!

Scoro toob endaga võrgustikku kaasa ligi 100-liikmelise meeskonna, kelle jaoks on heategevus ja vabatahtlik töö olulise tähtsusega märksõnad ning kellel on tahtmist ühiskonna heaolusse ja kohaliku kogukonna arengusse panustada. Juba ettevõtte poolt vabatahtlikuks tööks ettenähtud kaks päeva aastas ehk ligi 1600 vabatahtliku töö tundi on vägev panus ning oleme võrgustikus tänulikud, et oma tegevusega teistelegi heaks eeskujuks olete!

Selleks, et omavahel paremini tuttavaks saada palusime neil vastata kolmele küsimusele ja jagada oma kogemusi ja soovitusi, kuidas ajaannetamiseks valmistuda ja seda päeva kõige paremini korraldada.

Millal ja miks otsustasite Annetame Aega algatusega liituda, millised on teie ootused ja mida toote endaga võrgustikku kaasa?

Kogu Scoro olemus on seotud ressursside targasti kasutamisega – aeg on üks nendest väärtuslikest ressurssidest. Möödunud aasta juulis läksime kogu ettevõttega üle neljapäevasele töönädalale ning alates sellest muudatusest tegelevad kõik Scoro inimesed kahel reedel aastas vabatahtliku tööga. See tähendab 1600 tundi vabatahtlikku tööd! Sobiva hetke leidmises küsimust pole, kui reeded on vabad.

Meie ootus Annetame Aega algatusega liitumisel on ennekõike seotud võimaluste kaardistamisega – mida rohkem infot on abivajajatest, seda kergemini saame meie ka nendeni jõuda. 

Omalt poolt toome võrgustikku kaasa ligi 100 inimest (Eestis), kellel juba on vabatahtliku töö kogemus, aega oma panuse andmiseks ning pealehakkamist ja tahtmist luua ühiskonnas muudatus. Samuti loodame läbi eeskuju inspireerida ka teisi ettevõtteid oma panust andma!

Miks peaksid organisatsioonid heategevusse panustama ja aja annetamisega algust tegema?

Esiteks on see oluline paremini toimiva ühiskonna hüvanguks ja nii on rohkem inimesi kaasatud ühiskonna probleemide lahendamisse. Samas on vabatahtliku töö läbi saadud kogemus arendav ja silmaringi avardav ning empaatiavõimet kasvatav – kõik olulised omadused ükskõik millises ametis või ettevõttes. Vabatahtlik töö ja ajaannetamine pakub suurepärast võimalust koostöö arendamiseks, sest vabatahtliku tegevuse raames võivad ühte tiimi sattuda näiteks inimesed, kes igapäevaselt tihedalt kokku ei puutu. Uutes ülesannetes tegutsedes saavad nad üksteist paremini tundma õppida ning see tugevdab omavahelisi suhteid ja sidusust.

Samuti on uuringud näidanud, et heategevusliku ja vabatahtliku tööga tegelevad inimesed on õnnelikumad ning sellise töö tegemine on seotud positiivsete psühholoogiliste mõjudega, mis avalduvad nii töö- kui eraelus. 

Milliste soovidega ja küsimustega abisaajad leiavad teie juurest abi ehk millised valdkonnad ja tegevused teid ajaannetamise juures kõige enam kõnetavad?

Tänaseks oleme vabatahtliku töö kogemust saanud erinevatest valdkondadest ning oleme igati avatud oma kogemustepagasit täiendama – valdkonnapõhist eelistust meil ei ole. Kogu tiimiga oleme istutanud puid, koristanud metsaradasid ning käinud abiks Toidupangas. Samuti on meie inimesed abiks käinud algatuste juures, mis toetavad Ukraina põgenikke Eestis ning oma panuse oleme andnud ka varjevõrkude tegemisel. 

Kolm soovitust, kuidas ajaannetamiseks valmistuda ja seda päeva kõige paremini korraldada!

Esimene soovitus oleks tiimi põhjalik ettevalmistamine – neile asjakohase informatsiooni jagamine ja vajadusel tööks vajalike vahendite tagamine. Mida parem on ettevalmistav informatsioon, seda lihtsam on inimestel ettevõtmisega kaasa tulla!

Teiseks, julgustame omavahelist avatud suhtlust ja info jagamist töötajate vahel, et kõik leiaksid endale südamelähedase teema ja sobivad reeded vabatahtliku töö tegemiseks. Näiteks, kui grupp inimesi on otsustanud minna Toidupanka appi, siis jagavad nad selle kohta infot ka teistele. Üksi toimetamine võib kohati tunduda isegi hirmutav, aga koostegemine loob ühtekuuluvustunnet ja parandab suhtlemist ka töövälisel ajal. Samuti läheb see kokku meie ettevõtte väärtustega, üheks neist on “oleme tiim” ja seda nii igapäevastes tegemistes, kui ka vabatahtlikus töös. 

Viimasena soovitame kommunikeerida ka juba tehtud tegevusi – näiteks jagada pilte nii ettevõtte sees uudiskirjades, kuid ka sotsiaalmeedia kaudu ettevõttest väljapoole. Ettevõttesiseselt saavad inimesed inspiratsiooni, milliseid tegevusi võiks ette võtta ning ettevõtte väljast nähakse, millised väärtused on ettevõttes olulised – viimane on tarvilik info näiteks neile, kes mõtlevad Scorosse kandideerimise peale.

 

Scoro, tere tulemast Annetame Aega võrgustikku!

Annetame Aega algatus

Annetame Aega on Eesti Tööandjate Keskliidu ja Swedbank AS-i heategevuslik algatus, mille eesmärk on edendada Eestis tegutsevate ettevõtete ja nende töötajate seas vabatahtliku tegevust ja kutsuda tööandjaid andma oma töötajatele aastas ühe tasustatud vaba päeva heategevuseks ja kogukonda panustamiseks. Tänaseks on algatusega liitunud 41 ettevõtet ja organisatsiooni ning kokku on heategevuseks annetatud 8519 päeva.

Kui teie organisatsioon ei ole veel Annetame Aega võrgustiku liige, aga pakute oma töötajatele ajaannetuseks vähemalt ühte tasustatud vaba päeva aastas, olete oodatud liituma Annetame Aega võrgustikuga. Liitumisega ei kaasne mingeid kohustusi, küll aga kaasneb sellega võimalus jagada kogemusi teiste sarnase mõtteviisiga organisatsioonidega ja üksteiselt õppida.

Lisainfo: Evelyn Parv | evelyn@employers.ee | 524 8541