Annetame Aega algatusega liitus Interlex

14.12.2023
Annetame Aega algatusega liitus tõlkebüroo Interlex! Foto: Interlex

Annetame Aega algatusega liitus tõlkebüroo Interlex! Foto: Interlex

Meil on suur rõõm tutvustada Annetame Aega võrgustiku uut liiget tõlkebürood Interlex

Selleks, et omavahel paremini tuttavaks saada palusime neil vastata kolmele küsimusele ja jagada oma kogemusi ja soovitusi, kuidas ajaannetamiseks valmistuda ja seda päeva kõige paremini korraldada. Meile vastas Interlex OÜ personalijuht Helena Saarepuu.

Millal ja miks otsustasite Annetame Aega algatusega liituda, millised on teie ootused ja mida toote endaga võrgustikku kaasa?

Meil oli rõõm kohtuda ja vestelda Eesti Tööandjate Keskliidust Evelyn Parvega Interlexi korraldatud seminaril, kus Evelyn innukalt tutvustas Annetame Aega algastust ja julgustas meid heategevusliku initsiatiiviga liituma. Leian, et kui on vähegi võimalus oma panust anda, et seeläbi midagi head ja väärtuslikku korda saata, siis tuleb seda teha. Algatusega ühinedes loodame innustada oma inimesi vabatahtliku tööga liituma.

Miks peaksid organisatsioonid heategevusse panustama ja aja annetamisega algust tegema?

Heategevus ja hea tegemine paneb ennast tundma väärtusliku- ja olulisena ja meeskonnana tegutsedes kindlasti suurendab ühtekuuluvustunnet. Samuti laiendab see maailmapilti ja suurendab empaatiat. See annab võimaluse kohtuda erinevate inimestega, jagada oma teadmisi ja kogemusi ja saada ise uusi kogemusi.

Organisatsioonina oleme oma käitumisega teistele eeskujuks. Näitame, et me hoolime ja panustame ühiskonda. Leian, et see muudab meid inimestena paremaks ja kokkuvõttes muudame me maailma paremaks.

Milliste soovidega ja küsimustega abisaajad leiavad teie juurest abi ehk millised valdkonnad ja tegevused teid ajaannetamise juures kõige enam kõnetavad?

Oleme ettevõttes avatud meelega ja valdkonniti eelistusi meil ei ole. Anname kõikidele töötajatele võimaluse oma soove jagada ja meeskonnana üksmeelele jõuda, millises valdkonnas oma abi vabatahtlikuna osutada soovitakse või leida ettevõttesiseselt sarnase huviga kaastöötajaid, kellega hea tegemiseks vägesid ühendada.

Kolm soovitust, kuidas ajaannetamiseks valmistuda ja seda päeva kõige paremini korraldada!

  1. Mõtle läbi, kuidas on ettevõtte siseselt mõistlik ajaannetamist korraldada, arvestades ettevõtte suurust ja töötajate töökorraldust.
  2. Jaga oma töötajatele algatuse kohta võimalikult palju infot ja tutvusta võimalusi, kus oleks võimalik oma abikätt ulatada.
  3. Süsti töötajatesse positiivset meelt ja innusta neid vabatahtliku tegevusega algust tegema. Motivatsiooni tõstmiseks jaga oma töötajate aja annetamise kogemusi kaastöötajatega. Ole töötajate jaoks olemas, kui neil on vaja abi ja tuge.

 

Interlex, tere tulemast Annetame Aega võrgustikku!