Aasta 2020. vabatahtlikke kaasav ettevõte on SA Teaduskeskus AHHAA

06.01.2021

Eesti Külaliikumine Kodukant ja Vabaühenduste Liit tunnustasid detsembris aasta vabatahtlikke ning kodanikuühiskonna aasta tegijaid. Teiste hulgas pälvis tunnustuse ka vabatahtlikke kaasav ettevõte, kelleks valiti sel aastal SA Teaduskeskus AHHAA. Tunnustused andis üle ürituse patroon, president Kersti Kaljulaid.

“Vabatahtlikud on ühiskonnas justkui sidekude organismis – nad toetavad ja ühendavad. Nende panus ühiskonna toimimiseks jääb liiga sageli tahaplaanile, kuid väärib kahtlemata hindamist ja tunnustust. Vabatahtlik teeb rohkem, kui enda toimimiseks vaja. See on lisapanus, tänu millele lahendatakse meie väikeses Eestis palju muresid,” ütles rahvastikuminister Riina Solman.

Teaduskeskus AHHAA on supernäide asutusest, kes ühelt poolt on ise oma vabatahtlike kaasamise väga hästi läbi mõelnud, kus noored vabatahtlikud saavad areneda ja edasiseks eluks hea hoo sisse! Samas on keskus üha enam hakanud ka oma töötajate vabatahtliku tegevust toetama. AHHAAs töötab kaks noort, kes on samas tegutsemas ka politsei ja piirivalveametis abipolitseinikuna. AHHAA on ääretult lahke tööandja, kes tuleb neile kahele töötajale alati vastu ning lubab nad teenistusse neile vajalikul ajal.

Konkurssi ja vabatahtlikke kaasava ettevõte valimist kommenteeris Eesti Külaliikumine Kodukant Vabatahtliku tegevuse valdkonna juht Eha Paas:

“Tänavune “Märka vabatahtlikku!” konkurss toimus juba viieteistkümnendat korda. Kui algselt tunnustati vabatahtlike ja vabatahtlike kaasajaid siis 2011. aastast hakati tunnustust üle andma ka ettevõtetele, kes oma töötajate vabatahtliku tegevust vabaühendustes soodustavad. Miks meil sellist tunnustust vaja on? Ühelt poolt on tunnustus, mille patrooniks on EV president, märgilise tähendusega. See annab meie vabatahtlikele, vabatahtlike kaasajatele ja ettevõtetele sõnumi, et nende töö on kogu ühiskonnale oluline ja kuigi tunnustuse saavad vähesed on see kaudselt tunnustus kogu vabatahtlike tegevusele.

Ettevõtete tunnustamine aitab ehk läbi tunnustuse saajate julgustada ka teisi ettevõtteid oma juhtimises arvestama ühiskondlike vajadustega. Vajadustega toetada neid, kes vajavad abi. Alati ei pea seda tegema sponsorluse korras. Vahel on rahast enam oodatud inimeste töökäed, nende teadmised ja soovitused. Teisalt saab koos kollektiiviga kellegile appi minnes tugevdada oma ettevõtte siseseid suhteid, anda töötajatele võimalust rutiinist välja tulla, saada positiivset energiat kellegi abistamisest.

Tänavu sai ettevõtete kategoorias autasu SA AHHAA. AHHAA on ühelt poolt hea näide sellest, kuidas asutus oma siseselt vabatahtlike kaasamise on väga hästi toimima saanud aga teisalt loonud võimalused ka töötajatele väljapool asutust abiks käia.”