4 PÕHJUST AEGA ANNETADA – VASTAB MARTEN LAURI SISEMINISTEERIUMIST

11.11.2021

Ajaannetus ja heategevusega ühiskonda panustamine on muutumas organisatsioonide seas järjest populaarsemaks. Kuid miks nad seda teevad? Siseministeeriumi põhjused ja motivatsiooni toob meieni kodanikuühiskonna osakonna nõunik Marten Lauri.

 Hea võimalus anda töötajana ühiskonnale midagi tagasi

Annetamine on üks lihtsamaid viise aidata kaasa ühiskondlike probleemide ennetamisele või lahendamisele. Nii ka aja annetamine – kui nädala- või kuuplaani vähegi mahub, leiab igaüks sobiva pikkusega või koormusega vabatahtlikuna aja annetamise võimaluse. Vabatahtliku tegevuse soodustamises on suur roll ka tööandjatel – kui pakume oma töötajatele võimaluse tööaja arvelt vabatahtlikuna head teha, saavad töötajad selle kaudu aidata vahetult kaasa ühiskonna arengule.

 Võimalus näidata head eeskuju ka teistele tööandjatele

Siseministeerium on Eesti kodanikuühiskonna arengu ja vabatahtliku tegevuse eestvedaja. Seepärast on meile oluline näidata ka tööandjana eeskuju, kuidas kogukonda panustada. Andes oma töötajatele ühe tööpäeva aastas vabatahtlikuks tegevuseks, anname oma panuse töötajate motivatsiooni hoidmisele ja tõstmisele.

Oleme Siseministeeriumiga liitunud Annetame Aega algatusega, mille kaudu on meie töötajatel ühel tööpäeval aastas võimalik vabatahtlikuks minna ja seeläbi kogukonnale tagasi anda.

 Hea alternatiiv meeskonnakoolitusele

Olen mõelnud, et alati ei ole vaja tiimiga minna traditsioonilisele meeskonna- ega motivatsioonikoolitusele. Kui minna meeskonnaga teise keskkonda praktilisi ülesandeid lahendama, murrame töötajate rutiini ja maandame stressi. Koos tegemisega hoiame ka töötajate motivatsiooni kõrge ja silma säramas.

Kui korraldada vabatahtlikku tegevust ehk ajaannetust tööandja kaudu, on see hea võimalus just neile, kes igapäevaselt vabatahtlikuna ei tegutse proovimaks midagi uut. Mine tea, ehk on vabatahtlike päeval just kellegi esimene päev püsivabatahtliku või toetajana vabaühenduses.

 Võimalus tuua argitöösse vaheldust

Igapäevane riigi teenimine ei pruugi igas valdkonnas kiireid tulemusi või muutusi tuua. Vahel läheb muutuseks aega viis, vahel rohkemgi aastaid. Tööandja kaudu korraldatud vabatahtlik tegevus on hea võimalus teha midagi teistsugust igapäevatööga võrreldes. Või siis pakkuda oma erialaseid oskusi, aga teistsuguses õhk- ja keskkonnas.

Hea näitena panustavad Siseministeeriumi töötajad igapäevatöö kõrvalt abipolitseinikena, vabatahtlikena loomade varjupaigas, rahvusarhiivis ja mitmel pool mujalgi.


Foto autor on Anre Kuldja Media.